Make your own free website on Tripod.com

Ku kemi lere?
Home ] Up ]

 

Andon Zako Çajupi

Ku kemi lere

Ne c'vend kemi lere?
Ku na bejne ndere?
                --Ne Shqiperi.

Po njeriu vete,
cile do ne jete?
                --Do vend' e tij.

Ku i duket balta
m'e e embel se mjalta?
               --Ne vend te tij.

Ku munt te gezoje
dhe me nder te rroje?
              --Ne Shqiperi.

Perse te punoje
dhe te lakemoje?
              --Per vend' e tij.