Make your own free website on Tripod.com

Atdheu
Home ] Up ]

 

Fatos Arapi

                 
            
ATDHEU ... 

Atdheu éshté dhimbje, éshté dhimbje. 
Njé prill i pikélluar né shpirt. 
Atdheu éshté kryqi, éshté kryqi. 
E mban - dhe té mban ty - né shpirt. 

Atdheu éshté toka e premtuar. 
Ti shkel si njé zot dhe s'e ka ndén kembe. 
Atdheu s'ka fjalé, ka sy té trishtuar. 
Vdes dashuria né dashuri qé té c'ménd. 

Atdheu éshté buka e uritur, 
Té ikén nga duart e dot nuk e ngop; 
Endérr dhe ankth dhe shpresé e sfilitur; 
Me syté n'errésiré vetveten kérkon. 

Atdheu éshté varr i hapur, éshté varr. 
Njé jeté drejt tij shkon me besé qé bind. 
Né njé piké loti mbyt lotin fatvraré. 
Né njé piké loti liriné e lind. 

Atdheu yt i vogli, i vogli 
ai hyjnori i pavdekshmi si loti.